page contents

領先環保回收處理有限公司 銷毀範圍

領先環保憑認可的資質提供專業的銷毀服務,整個過程可在第三方監管下進行,杜絕產品二次流通市場,保證企業知識產權不受侵害、提升品牌知名度及市場影響力!

電子產品銷毀、電腦銷毀、硬盤銷毀、文件銷毀、退港貨銷毀、家電銷毀、手機銷毀、手機零件銷毀、音響銷毀、過期食品銷毀、不合格食品銷毀、奶粉銷毀、海關銷毀、飲品報廢銷毀、服裝銷毀、化妝品銷毀、食品銷毀、罐頭銷毀、保健食品銷毀、紅酒銷毀、布料銷毀、衣服銷毀、鞋子銷毀、不合格衣服銷毀、不合格鞋子銷毀、工廠邊角料銷毀、塑料製品銷毀、邊角料銷毀、殘次品銷毀、玩具銷毀、橡膠銷毀、吸塵器銷毀、鍵盤銷毀、滑鼠銷毀、耳機銷毀、廚具銷毀、塑料銷毀等等。

Whatsapp我們
1
您好😊請問有咩可以幫到您☎️